Czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów w Prokuraturach okręgu koszalińskiego.

Zarządzeniem nr 21/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo, prokuratorów, asystentów, urzędników oraz innych pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie oraz w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego, Prokurator Okręgowy w Koszalinie zarządził:

§1.

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, zawiesza się do odwołania przepisy dotyczące przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie oraz kierownictwo i prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników oraz innych pracowników prokuratury w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego.

§2.

Kontakty osobiste prokuratorów, asesorów, asystentów,urzędników oraz innych pracowników prokuratury ze stronami i petentami należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

§3.

  1. Na czas zawieszenia przyjmowania interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie oraz w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego, jak też w związku z ograniczeniem wszelkich kontaktów osobistych ze stronami i petentami do niezbędnego minimum, wszelkie skargi, wnioski oraz inną korespondencję osoby zainteresowane powinny składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP Prokuratury Okręgowej w Koszalinie bądź na adres e-mailowy: po.koszalin@prokuratura.koszalin.pl kierując je do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, jak też w formie kontaktu telefonicznego z Prokuraturą Okręgową w Koszalinie lub prokuraturami rejonowymi w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu.
  2. Dostęp do siedzib Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego bez ograniczenia mają wyłącznie pracownicy tych jednostek, a także funkcjonariusze organów ścigania oraz osoby wezwane do udziału w czynnościach procesowych – przy czym w przypadku funkcjonariuszy organów ścigania oraz osób wezwanych – jedynie po uzyskaniu zezwolenia kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej bądź prokuratora, asesora lub asystenta, który wezwanie do stawiennictwa wystawił.
  3. Zapoznawanie się z aktami spraw przez strony i ich pełnomocników następować będzie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
  4. Dane kontaktowe Prokuratury Okręgowej w Koszalinie są dostępne na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie www.prokuratura.koszalin.pl w zakładce „kontakt i dojazd”.

W związku z ogłoszeniem, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii strona postępowania (pokrzywdzeni i ich pełnomocnicy, podejrzani i ich obrońcy) oraz świadkowie wezwani do Prokuratury, w związku z zaplanowanymi czynnościami procesowymi, są zobowiązani do telefonicznego powiadomienia, przed terminem czynności, o poddaniu kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą bądź poddaną kwarantannie; tego rodzaju powiadomienie stanowić będzie dostateczne usprawiedliwienie nieobecności strony.

W celu zapobiegania i zwalczania rozprzestrzeniania się w obiektach Prokuratur okręgu koszalińskiego epidemii koronawirusa SARS Cov-2 wprowadza się klauzulę informacyjną w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 i podejmowania działań prewencyjnych.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić klauzulę informacyjną dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Prokuraturę Okręgowa w Koszalinie oraz Prokuratury Rejonowe obszaru jej właściwości w celu zapobiegania i zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

skrytka ePUAP:

/6b934eiwl5/SkrytkaESP

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2020 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast