Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego występowania tych dysfunkcji

Osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego występowania tych dysfunkcji, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się [Dz.U. z 2011r. nr 209; poz. 1243] (tekst Ustawy do pobrania), w kontaktach z Prokuraturą Okręgową w Koszalinie i Prokuraturami Rejonowymi okręgu koszalińskiego, mogą korzystać z pomocy osoby przybranej (spełniającej wymogi określony w art. 3 pkt 1 ustawy) a także z pomocy tłumacza PJM; SJM lub SKOGN.
Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w formie pisemnej chęć skorzystania z pomocy tłumacza wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwej z uwagi na właściwość miejscową Prokuratury co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenie winno być skierowane: albo na adres właściwej Prokuratury, albo za pomocą faxu albo za pomocą poczty elektronicznej (wykazy numerów faxów oraz adresów poczty elektronicznej poszczególnych Prokuratur okręgu koszalińskiego w zakładce Prokuratury Rejonowe).

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

BIP
Epuap
Fundacja Prokuratura
Caritas
Mediator
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast