Linki

Prokuratura Krajowa

Prokuratura Regionalna w Szczecinie

Ministerstwo Sprawiedliwości

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

Instytut Pamięci Narodowej

Unia Europejska w Polsce

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Baza danych Ośrodków Interwencji Kryzysowej w województwie lubuskim

Ośrodki Pomocy Społecznej w województwie lubuskim

Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemowcy w rodzinie

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim

Podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim

Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr Wojewody Zachodniopomorskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim

Wykaz osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie powiatów i wojewódźtwa zachodniopomorskiego

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych województwa zachodniopomorskiego

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oraz realizatorzy progrogramu korekcyjno-edukacyjnego

Informator o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Sławnie

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

BIP
Epuap
Fundacja Prokuratura
Caritas
Mediator
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast