Majątek

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie i podległe Prokuratury Rejonowe dysponują majątkiem Skarbu Państwa. Majątek ten tworzą budynki lub ich części pozostające we władaniu Prokuratury na podstawie decyzji administracyjnych, nadających mu formę prawną trwałego zarządu. Prokuratura Rejonowa w Sławnie nie dysponuje własną siedzibą i mieści się w lokalu uzyskanym w drodze zawarcia umowy najmu. W dyspozycji Prokuratur okręgu koszalińskiego pozostaje również majątek składający się z służbowych samochodów osobowych, sprzętu informatycznego oraz mebli i urządzeń stanowiących wyposażenie biurowe ich siedzib.

Wartość majątku pozostającego w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Koszalinie

– wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku: 25 944 243,33 PLN w tym:

-budynk i grunty: 18 363 081,10 PLN

-maszyny i urządzenia: 530 484.51 PLN

-sprzęt komputerowy: 2 628 467,53 PLN

-urządzenia techniczne: 371 858,81 PLN

-środki transportu: 500 081,96 PLN

-pozostałe środki trwałe: 3 044 132,42 PLN

-wartości niematerialne i prawne: 506 137,00 PLN

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

BIP
Epuap
Fundacja Prokuratura
Caritas
Mediator
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast