Prawa ofiar przestępstw

Kompensata dla ofiar przestępstw.

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach.

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym.

PAMIĘTAJ Jeżeli jesteś Osobą pokrzywdzoną przestępstwem – Pamiętaj możesz otrzymać bezpłatną POMOC.

Podmioty i organizacje świadczące pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin.

 

 

WYKAZ OŚRODKÓW OGÓLNOPOLSKICH ORAZ INNYCH INSTYTUCJI NA TERENIE WOJEWÓDZTW: LUBUSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Instytucje ogólnopolskie: 

 1. Wykaz ogólny – aktualizowany na bieżąco
 2. Baza danych osób koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Woj. lubuskie:

 1. Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 2. Ośrodki pomocy społecznej
 3. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 4. Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych
 5. Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa
 6. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe
 7. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
 8. Wykaz i oferta podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 9. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej
 10. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie woj. lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Woj. zachodniopomorskie:

 1. Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
 2. Jednostki specjalistycznego poradnictwa
 3. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
 4. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 5. Wykaz osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie powiatów i województwa
 6. Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

BIP
Epuap
Fundacja Prokuratura
Mediator
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast