Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wytyczne i zarządzenia Prokuratora Generalnego.

Woj. zachodniopomorskie

Jak reagować na przemoc domową?

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Informator o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Woj. lubuskie:

Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego.

Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego.

Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa.

Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2017 r.

Dane teleadresowe. osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.

Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

BIP
Epuap
Fundacja Prokuratura
Mediator
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast