Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wytyczne i zarządzenia Prokuratora Generalnego.

Krajowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – baza teleadresowa podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

 

 

 

Woj. zachodniopomorskie

Jak reagować na przemoc domową?

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Informator o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Woj. lubuskie:

Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego.

Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego.

Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa.

Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2017 r.

Dane teleadresowe. osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.

Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka.

WYKAZ OŚRODKÓW OGÓLNOPOLSKICH ORAZ INNYCH INSTYTUCJI NA TERENIE WOJEWÓDZTW: LUBUSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Instytucje ogólnopolskie: 

 1. Wykaz ogólny – aktualizowany na bieżąco
 2. Baza danych osób koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Woj. lubuskie:

 1. Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 2. Ośrodki pomocy społecznej
 3. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 4. Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych
 5. Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa
 6. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe
 7. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
 8. Wykaz i oferta podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 9. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej
 10. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie woj. lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Woj. zachodniopomorskie:

 1. Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
 2. Jednostki specjalistycznego poradnictwa
 3. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
 4. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 5. Wykaz osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie powiatów i województwa
 6. Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

BIP
Epuap
Fundacja Prokuratura
Caritas
Mediator
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast