Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Koszalinie

1. Krzysztof KozberProkurator Okręgowy w Koszalinie.

2. Zuzanna OstrowskaZastępca Prokuratora Okręgowego.

3. Tomasz Bodo Naczelnik Wydziału I Śledczego.

a. Andżelina Chmielowicz-Szeliga – Kierownik Działu do spraw Przestępczości Gospodarczej w Wydziale I Śledczym.

4. Małgorzata Siwek-SokólskaNaczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

a. Adam NiedekKierownik Działu do spraw Organizacyjnych w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym.

b. Ryszard GąsiorowskiKierownik Szkolenia w Prokuraturze Okręgowej pełniący jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz realizujący zadania na stanowisku pracy do spraw skarg i wniosków.

c. Małgorzata Jarecka Wizytator.

d. Artur Stupak – Kierownik Działu do spraw Informatyzacji i Analiz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

5. Janusz Łęga – Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

 

Rzecznik prasowy:

Ryszard Gąsiorowski
kontakt +48 512 181-131
email: rzecznik@prokuratura.koszalin.pl

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast