2 listopada dniem wolnym od pracy w Prokuraturach okręgu koszalińskiego.

Zarządzeniem z dnia  25 października 2018 roku Prokurator Okręgowy w Koszalinie ustalił dzień 2 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu koszalińskiego.

Tym samym zarządzeniem dzień 17 listopada 2018 roku ustalono dniem pracy dla wszystkich pracowników Prokuratur okręgu koszalińskiego.

Kliknij tutaj, aby poznać pełną treść zarządzenia.

Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej pięciu tymczasowo aresztowanych członków zorganizowanej grupy przestępczej.

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie zakończono śledztwo i skierowano w dniu 12 października 2018 r. do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej pięciu tymczasowo aresztowanych członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Oskarżono 36 –letniego Wojciecha K. o kierowanie grupą  i uczynienie sobie z popełnionych przestępstw stałego źródła dochodu, zaś 27- letniego Mateusza K., 36 – letniego Artura P., 29 – letniego Rafała S. i 66-letniego Piotra M. –  o udział w grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z obrotem znacznymi ilościami środków odurzających  i substancji psychotropowej w postaci amfetaminy.

W akcie oskarżenia zawarto łącznie 23 zarzuty dotyczące działalności tej grupy przestępczej.

Czyny objęte aktem oskarżenia popełnione zostały w okresie od lipca 2015 r. do 16 maja 2017 r. w Koszalinie, a także w innych miejscowościach na terenie Republiki Federalnej Niemiec i w Holandii i polegały na sprowadzeniu na teren kraju oraz obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci 1038 gram marihuany i 50 gram kokainy oraz  znaczną ilością substancji psychotropowej w postaci stałej amfetaminy o łącznej ilości 6 110 gram  i 1 412 ml płynnej amfetaminy, którą członkowie grupy przygotowywali na terenie Koszalina celem wprowadzenia jej do obrotu.

Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano z art.258 § 1 i § 3 k.k. oraz z art. 55 ust. 1 i ust 3 i art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 205r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.65 § 1 k.k. i grożą za nie kary od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, zaś w przypadku czynów polegających na przywozie do kraju znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych – kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Oskarżono również dwie inne tymczasowo aresztowane osoby, nie będące członkami zorganizowanej grupy przestępczej, którym zarzuca się obrót znaczną ilością środka odurzającego.

O udział w obrocie marihuaną o wadze 958 gram oskarżono  31 – letniego Marka L. oraz  21- letniego Jakuba K.

Sześciu oskarżonych mężczyzn jest mieszkańcami Koszalina, a jeden z oskarżonych jest mieszkańcem Darłowa.

Czterej oskarżeni byli już w przeszłości karani na przestępstwa, zaś oskarżony o kierowanie grupą przestępczą Wojciech K. odpowiadać będzie w warunkach powrotu do przestępstwa, gdyż wcześniej był już karany za czyn polegający na udziale w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

KRZYSZTOF KOZBER

Akt oskarżenia przeciwko Jakubowi J. i innym osobom z nim współdziałającym.

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie zakończono śledztwo i skierowano akt oskarżenia przeciwko Jakubowi J. i innym osobom z nim współdziałającym.

Kliknij tutaj, aby odczytać pełną treść komunikatu.

Akt oskarżenia w sprawie przeciwko Maciejowi Danielowi W. oraz trzydziestu ośmiu innym osobom z nim współdziałającym.

Zakończenie śledztwa i skierowanie akt oskarżenia w sprawie przeciwko Maciejowi Danielowi W. oraz trzydziestu ośmiu innym osobom z nim współdziałającym.

Kliknij tutaj, aby odczytać pełną treść komunikatu.

Informacja o wyniku naboru na stanowiska asystenta prokuratora.

Informacja o wyniku naboru na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Białogardzie, Kołobrzegu i Koszalinie.

Kliknij tutaj, aby odczytać pełną treść komunikatu.

 

 

Zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie PR Ds.997.2017

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 28 maja 2018 roku umorzono dochodzenie PR Ds. 997.2017 w sprawie ujawnionego w dniu 25 lutego 2017 roku w Świdwinie woj. zachodniopomorskiego umożliwienia dostępu do danych osobowych ustalonych osób, innym osobom nieupoważnionym tj. o czyn z art. 51 ust 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.992 t.j. zc zm.)

Kliknij tutaj, aby poznać pełną treść komunikatu.

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Akt oskarżenia w sprawie przeciwko Wacławowi Kazimierzowi M. – Wójtowi Gminy Ostrowice

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie zakończono śledztwo i skierowano akt oskarżenia w sprawie  przeciwko  Wacławowi Kazimierzowi M. – Wójtowi Gminy Ostrowice zawieszonemu w czynnościach od dnia 26 października 2016 roku.

 

Kliknij tutaj, aby poznać pełną treść komunikatu.

Śledztwo w sprawie zdarzenia na drodze krajowej nr 37 pod miejscowością Słowino powiat sławieński.

Śledztwo w sprawie zdarzenia w dniu 17 kwietnia br. na drodze krajowej nr 37 pod miejscowością Słowino powiat sławieński.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie, Białogardzie i w Kołobrzegu.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie, Prokuraturze Rejonowej w Białogardzie i Prokuraturze Rejonowej w Kołobrzegu.

Komunikat w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów.

W sprawie PR Ds 1612. 2016 Prokuratury Rejonowej w Białogardzie prowadzone jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów, którzy pełnili służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu polegającego na bezprawnym użyciu środka przymusu bezpośredniego w postaci paralizatora.

Kliknij, aby pobrać komunikat nr PO I 410. 5. 2016 z dnia 21 listopada 2017 r.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast