Akt oskarżenia w sprawie członków zorganizowanej grupy przestępczej.

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie zakończono śledztwo i skierowano w dniu 30 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia w sprawie członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Oskarżono 34-letniego Tomasza L. o zorganizowanie i kierowanie w okresie od 2013 roku do czerwca 2017 roku grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Białogardu, Kołobrzegu, Karlina i Czaplinka oraz uczynienie sobie z popełnionych przestępstw stałego źródła dochodu – to jest o czyn z art. 258 §3 w zw. z art. 258 §l k.k. w zw. z art. 65 §l k.k.

Oskarżonemu Tomaszowi L. oraz 15 innym oskarżonym osobom zarzucono udział w grupie przestępczej uczestniczącej w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci:

– co najmniej 42,531 kg marihuany o wartości rynkowej co najmniej 1 701 272 złotych,

– co najmniej 13, 562 kg amfetaminy o wartości rynkowej co najmniej 542 480 złotych,

– 350 gram mefedronu o wartości rynkowej 17 500 złotych,

– 1300 sztuk tabletek extasy o wartości rynkowej 19 500 złotych.

O posiadanie znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi o wadze 406 gramów oskarżono także 31-letniego mieszkańca Powiatu Kołobrzeskiego Łukasza B., który nie był członkiem grupy przestępczej.

W akcie oskarżenia zawarto łącznie 32 zarzuty dotyczące działalności w zorganizowanej grupie przestępczej i prowadzenia obrotu lub posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano z art. 56 ust. l lub 3 i art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 205r. o przeciwdziałaniu narkomanii – które przewidują kary do 12 lat pozbawienia wolności, a w przypadku czynów polegających na udziale w grupie przestępczej- kary do 5 pozbawienia wolności oraz do 10 lat pozbawienia wolności w przypadku skazania za jej założenie albo kierowanie.

Oskarżono również czterech kolejnych mężczyzn – nie będących członkami zorganizowanej grupy przestępczej – którym zarzuca się, że na polecenie jednego z członków grupy pozbawili wolności, grozili pozbawieniem życia oraz bili pięściami po głowie i kopali po całym ciele osobę, która składała wyjaśnienia w toczącym się już śledztwie, w celu wywarcia wpływu na treść jej wyjaśnień.

Wśród oskarżonych o udział w grupie przestępczej i prowadzenie obrotu substancjami psychotropowymi oraz środkami odurzającymi są trzy kobiety.

Wszystkie 23 oskarżone osoby są mieszkańcami różnych miejscowości położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jedenastu z oskarżonych było już wcześniej karanych na przestępstwa, ale tylko Pawła W. oskarżono o czyn popełniony w warunkach powrotu do przestępstwa podobnego, za które obył już w przeszłości karę pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

ZUZANNA OSTROWSKA

24 grudnia dniem wolnym od pracy w Prokuraturach okręgu koszalińskiego.

Zarządzeniem z dnia 22 listopada 2018 roku Prokurator Okręgowy w Koszalinie ustalił dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu koszalińskiego.

Tym samym zarządzeniem dzień 29 grudnia 2018 roku ustalono dniem pracy dla wszystkich pracowników Prokuratur okręgu koszalińskiego.

Kliknij tutaj, aby poznać pełną treść zarządzenia.

Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej pięciu tymczasowo aresztowanych członków zorganizowanej grupy przestępczej.

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie zakończono śledztwo i skierowano w dniu 12 października 2018 r. do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej pięciu tymczasowo aresztowanych członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Oskarżono 36 –letniego Wojciecha K. o kierowanie grupą  i uczynienie sobie z popełnionych przestępstw stałego źródła dochodu, zaś 27- letniego Mateusza K., 36 – letniego Artura P., 29 – letniego Rafała S. i 66-letniego Piotra M. –  o udział w grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z obrotem znacznymi ilościami środków odurzających  i substancji psychotropowej w postaci amfetaminy.

W akcie oskarżenia zawarto łącznie 23 zarzuty dotyczące działalności tej grupy przestępczej.

Czyny objęte aktem oskarżenia popełnione zostały w okresie od lipca 2015 r. do 16 maja 2017 r. w Koszalinie, a także w innych miejscowościach na terenie Republiki Federalnej Niemiec i w Holandii i polegały na sprowadzeniu na teren kraju oraz obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci 1038 gram marihuany i 50 gram kokainy oraz  znaczną ilością substancji psychotropowej w postaci stałej amfetaminy o łącznej ilości 6 110 gram  i 1 412 ml płynnej amfetaminy, którą członkowie grupy przygotowywali na terenie Koszalina celem wprowadzenia jej do obrotu.

Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano z art.258 § 1 i § 3 k.k. oraz z art. 55 ust. 1 i ust 3 i art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 205r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.65 § 1 k.k. i grożą za nie kary od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, zaś w przypadku czynów polegających na przywozie do kraju znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych – kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Oskarżono również dwie inne tymczasowo aresztowane osoby, nie będące członkami zorganizowanej grupy przestępczej, którym zarzuca się obrót znaczną ilością środka odurzającego.

O udział w obrocie marihuaną o wadze 958 gram oskarżono  31 – letniego Marka L. oraz  21- letniego Jakuba K.

Sześciu oskarżonych mężczyzn jest mieszkańcami Koszalina, a jeden z oskarżonych jest mieszkańcem Darłowa.

Czterej oskarżeni byli już w przeszłości karani na przestępstwa, zaś oskarżony o kierowanie grupą przestępczą Wojciech K. odpowiadać będzie w warunkach powrotu do przestępstwa, gdyż wcześniej był już karany za czyn polegający na udziale w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

KRZYSZTOF KOZBER

Akt oskarżenia przeciwko Jakubowi J. i innym osobom z nim współdziałającym.

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie zakończono śledztwo i skierowano akt oskarżenia przeciwko Jakubowi J. i innym osobom z nim współdziałającym.

Kliknij tutaj, aby odczytać pełną treść komunikatu.

Akt oskarżenia w sprawie przeciwko Maciejowi Danielowi W. oraz trzydziestu ośmiu innym osobom z nim współdziałającym.

Zakończenie śledztwa i skierowanie akt oskarżenia w sprawie przeciwko Maciejowi Danielowi W. oraz trzydziestu ośmiu innym osobom z nim współdziałającym.

Kliknij tutaj, aby odczytać pełną treść komunikatu.

Informacja o wyniku naboru na stanowiska asystenta prokuratora.

Informacja o wyniku naboru na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Białogardzie, Kołobrzegu i Koszalinie.

Kliknij tutaj, aby odczytać pełną treść komunikatu.

 

 

Zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie PR Ds.997.2017

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 28 maja 2018 roku umorzono dochodzenie PR Ds. 997.2017 w sprawie ujawnionego w dniu 25 lutego 2017 roku w Świdwinie woj. zachodniopomorskiego umożliwienia dostępu do danych osobowych ustalonych osób, innym osobom nieupoważnionym tj. o czyn z art. 51 ust 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.992 t.j. zc zm.)

Kliknij tutaj, aby poznać pełną treść komunikatu.

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Akt oskarżenia w sprawie przeciwko Wacławowi Kazimierzowi M. – Wójtowi Gminy Ostrowice

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie zakończono śledztwo i skierowano akt oskarżenia w sprawie  przeciwko  Wacławowi Kazimierzowi M. – Wójtowi Gminy Ostrowice zawieszonemu w czynnościach od dnia 26 października 2016 roku.

 

Kliknij tutaj, aby poznać pełną treść komunikatu.

Śledztwo w sprawie zdarzenia na drodze krajowej nr 37 pod miejscowością Słowino powiat sławieński.

Śledztwo w sprawie zdarzenia w dniu 17 kwietnia br. na drodze krajowej nr 37 pod miejscowością Słowino powiat sławieński.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie, Białogardzie i w Kołobrzegu.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie, Prokuraturze Rejonowej w Białogardzie i Prokuraturze Rejonowej w Kołobrzegu.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2019 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast