Skoordynowane działania prokuratury i urzędników skarbowych w walce z nielegalnym urządzaniem gier na automatach.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie nadzoruje śledztwo dotyczące urządzania i prowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, gier na automatach wbrew przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

26 marca 2019 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie zatrzymano łącznie 22 osoby na obszarze 8 województw. Zatrzymani to osoby, które pełniły rolę serwisantów nielegalnych automatów.

Co zarzuca się podejrzanym

Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw karno – skarbowych, dotyczących uczestniczenia w procederze urządzania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, gier hazardowych bez zezwolenia.

Sprawcom grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 5, albo obie te kary łącznie.

Wspólne działania organów ścigania

Czynności zostały przeprowadzone w sposób skoordynowany przez prokuratora oraz funkcjonariuszy z dziewięciu Urzędów Celno-Skarbowych z całej Polski.

Objęły one również  przeszukania łącznie 140 miejsc na obszarze 8 województw, w tym pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych, miejsc prowadzenia przez podejrzanych działalności gospodarczej oraz miejsc przechowywania przez nich dokumentacji, w tym biur rachunkowych.

Zabezpieczono obszerną dokumentację

W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację dotyczącą procederu wynajmu lokali pod automaty, przepływu środków finansowych pochodzących z nielegalnego hazardu, środków finansowych stanowiących dochód z nielegalnego hazardu, informacji o rachunkach bankowych, elektronicznych nośników informacji, faktur dotyczących kosztów usługi świadczonej przez serwisantów, kluczy do automatów, umów najmu oraz pieczęci.

Uzyskany w toku przeszukań materiał dowodowy w postaci dokumentacji oraz elektronicznych nośników poddany zostanie oględzinom oraz opiniowaniu przez służbę celno-skarbową.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie poszukuje świadków, którzy korzystali z usług escape room’u „To Nie Pokój”.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, w związku z nadzorowanym śledztwem w sprawie zaistniałego w dniu 4 stycznia 2019 roku pożaru budynku escape room’u „To Nie Pokój” przy ul. Piłsudskiego 88 w Koszalinie, w którym śmierć poniosło pięć małoletnich pokrzywdzonych, poszukuje świadków, którzy w okresie od lutego 2018 roku do 4 stycznia 2019 roku korzystali z usług wskazanego escape room’u, posiadają wiedzę na temat scenariuszy poszczególnych gier, wyposażenia pomieszczeń, a także działań osób odpowiedzialnych za kontakt z klientami i ich obsługę w trakcie realizowania usług.

W związku z powyższym Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prosi o kontakt wszystkie osoby, które we wskazanym wyżej okresie brały udział w grach oferowanych przez escape room „To Nie Pokój” w Koszalinie, dysponują stosowną wiedzą w tym zakresie lub też dysponują nagraniami z przebiegu gier lub ich fragmentów albo zdjęciami zarejestrowanymi przy pomocy telefonów komórkowych, aparatów lub innych nośników informatycznych. W przypadku, gdy z usług escape room’u korzystały osoby małoletnie, prosi się o ich kontakt wraz z opiekunami prawnymi.

Świadkowie mogą zgłaszać się do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 34A, 75-950 Koszalin, do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, 70-001 Szczecin lub do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, 75-950 Koszalin.

Informacje można też przekazywać pocztą pod wskazane wyżej adresy lub telefonicznie pod numery:

  • Prokuratura Okręgowa w Koszalinie – (094) 34-28-697,
  • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie – (091) 82-11-900,
  • Komenda Miejska Policji w Koszalinie – (094) 34-29-102.

Informacje można także przekazać drogą elektroniczną na adres: po.koszalin@prokuratura.koszalin.pl

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2019 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast