Archiwum zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych planowanych do przeprowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie w roku 2018.

209. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część VII: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

208. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część VIII: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

207. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część III: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

206. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część II: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.

205. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część VIII: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

204. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część VII: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

203. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część VI: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

202. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część V: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

201. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część IV: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu.

200. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część III: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

199. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część II: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.

198. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część I: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

197. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część III: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

196. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część VI: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

195. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część IV: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

194. Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie będącym siedzibą Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz Sądu Rejonowego w Koszalinie.

193. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część V: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.

192. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część II: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu.

191. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część I: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

190. Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

189. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część I: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

188. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część VII: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

187. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część VIII: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

186. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część VII: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

185. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część VI: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

184. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część V: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

183. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część IV: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu.

182. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część III: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

181. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część II: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.

180. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część I: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

179. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część VI: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

178. Przechowywanie i utrzymanie w należytym stanie pojazdów mechanicznych zabezpieczonych i uznanych za dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuratora Rejonowego w Koszalinie.

177. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część III: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

176. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część IV: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

175. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie

Część V: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.

174. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część III: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

173. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część IV: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

172. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część II: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu.

171. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część I: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

170. Przechowywanie i utrzymanie w należytym stanie pojazdów mechanicznych zabezpieczonych i uznanych za dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuratora Rejonowego w Koszalinie.

169. Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej tut. Prokuratury.

168. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część VII Przewóz i przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

167. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część VII Przewóz i przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

166. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część I: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część II: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.

Część III: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

Część IV: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu.

Część V: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

Część VI: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

Część VII: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

Część VIII: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

165. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część VI Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

164. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część V Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.

163. Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie będącym siedzibą Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz Sądu Rejonowego w Koszalinie.

162. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część II Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu.

161. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część IV Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

160. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Cześć III. Przewóz i przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

159. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Cześć I. Przewóz i przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

158.Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników prokuratur okręgu koszalińskiego oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.

157. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część I. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

156. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

155. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część VII Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

154. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część VI Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.

153. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część V Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

152. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część IV Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

151. Dostawa bonów towarowych.

149. Dostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby prokuratur okręgu koszalińskiego.

148. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część III Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

147. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część II. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu

146. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego.

145. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Część I. Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim

144. Dostawa bonów towarowych

143. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego.

142. Dostawa bonów towarowych.

141. Dostawa samochodów osobowych.

140. Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 107.

139. Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Mickiewicza 16 w Szczecinku będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

138. Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Powstańców Warszawskich 4 w Sławnie będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

137. Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Zwycięstwa 107 w Koszalinie będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

136. Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ul. Waryńskiego 8 w Kołobrzegu bedącego siedzibą Prokuratury rejonowej w Kołobrzegu.

135. Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Starogrodzkiej 20 w Drawsku Pomorskim będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim.

134. Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Kościelnej 3 w Wałczu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Wałczu.

133. Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Wł. Sikorskiego 30 w Białogardzie będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.

132. Usługi pocztowe świadczone na potrzeby prokuratur okręgu koszalińskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze poniżej 50 g.

131. Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Wł. Andersa 34a w Koszalinie będącym siedzibą Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz Sądu Rejonowego w Koszalinie.

130. Usługi pocztowe świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby jednostek organizacyjnych obszaru Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g oraz ich ewentualnych zwrotów.

129. Dostawa bonów towarowych.

128. Remont sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 107.

127. „Dostawa gazu do budynku, będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 20 w Drawsku Pomorskim”.

126. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach Prokuratur Okręgu Koszalińskiego.

Część I: „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przy ulicy Wł. Andersa 34a w Koszalinie wraz z niezbędnymi usługami konserwatorskimi”.

125. Usługi pocztowe świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i podległych jej prokuratur rejonowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g oraz ich ewentualnych zwrotów.

122. „Dostawa bonów towarowych”.

121. Dystrybucja energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część VII. „Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Mickiewicza 16 w Szczecinku będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Szczecinku”.

120. „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu przy ulicy Kościelnej 3”.

119. „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu przy ulicy Waryńskiego 8”.

117. Dystrybucja energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część VI. „Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Powstańców Warszawskich 4 w Sławnie będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Sławnie”.

116. Dystrybucja energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część V. „Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Waryńskiego 8 w Kołobrzegu będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu”.

115. Dystrybucja energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część III. „Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Kościelnej 3 w Wałczu będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Wałczu”.

114. Dystrybucja energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część I. „Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Sikorskiego 30 w Białogardzie będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Białogardzie„.

113. Dystrybucja energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część II. „Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Zwycięstwa 107 w Koszalinie będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Koszalinie”.

112. Dystrybucja energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część IV. „Dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Starogrodzkiej 20 w Drawsku Pomorskim będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim”.

111. „Zakup energii elektrycznej do budynków prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część; VII Zakupe energii elektrycznej do budynku przy ulicy Powstańców Warszawskich 4 w Sławnie będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Sławnie„.

110. „Zakup energii elektrycznej do budynków prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część; VI. Zakup energii elektrycznej do budynku przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinku będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Szczecinku„.

109. „Zakup energii elektrycznej do budynków prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część; V. Zakup energii elektrycznej do budynku przy ul. Waryńskiego 8 w Kołobrzegu będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu„.

108. „Dostawa gazu do budynku, będącego siedziba Prokuratury Rejonowej Szczecinku przy ulicy Mickiewicza 16 w Szczecinku”.

107. „Zakup energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego.

Cześć IV. Zakup energii elektrycznej do budynku przy ulicy Starogrodzkiej 20 w Drawsku Pomorskim będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim„.

106. „Zakup energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego.

Cześć III. Zakup energii elektrycznej do budynku przy ul. Zwycięstwa 107 w Koszalinie będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Koszalinie„.

105. „Zakup energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część II. Zakup energii elektrycznej do budynku przy ulicy Kościelnej 3 w Wałczu będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Wałczu„.

104. „Zakup energii elektrycznej do budynków będących siedzibami prokuratur okręgu koszalińskiego.

Część I. Zakup energii elektrycznej do budynku przy ulicy Wl. Sikorskiego 30 w Białogardzie będącego siedziba Prokuratury Rejonowej w Białogardzie„.

103. „Dostawa benzyny bezołowiowej do pojazdów prokuratur okręgu koszalińskiego”.

101. „Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Wl. Andersa 34a w Koszalinie będącym siedzibą Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz Sądu Rejonowego w Koszalinie”.

100. „Uslugi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 20”.

99.„Świadczenie kompleksowych usług codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przy ulicy
Gen. Wl. Andersa 34 a w Koszalinie wraz z niezbędnymi usługami konserwatorskimi na rzecz Prokuratury Okręgowej w Koszalinie”.

98. „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część VI „Usługa codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie przy ulicy Gen. Wl. Sikorskiego 30 w Białogardzie”.

97. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część VI „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 107 w Koszalinie”.

96. „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.
Część VII „Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 107 w Koszalinie”.

95. „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część VI „Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie
przy ulicy Gen. Wl. Sikorskiego 30 w Białogardzie”.

94. „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część V „Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie
przy ulicy Powstańców Warszawskich 4 w Sławnie”.

93. „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część IV „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu przy Kościelnej 3 w Wałczu”.

91. „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część II „Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu przy ulicy Waryńskiego 8 w Kołobrzegu„.

90. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część V „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 20 w Drawsku Pomorskim„.

89. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część IV”Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku przy ul. A. Mickiewicza 16 w Szczecinku„.

88. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część III „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie przy ul. Powstańców Warszawskich 4 w Sławnie„.

87. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibach Prokuratur okręgu koszalińskiego”.

Część II „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu przy ul. Kościelnej 3 w Wałczu„.

86. Budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu
Prokuratury Rejonowej w Wałczu, ul. Wąska. Część I.

82. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przy ulicy Wl. Andersa 34 a w Koszalinie.

81. Usługę ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul. Wl. Andersa 34a w Koszalinie będącym siedzibą Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz Sądu Rejonowego w Koszalinie.

80. Impreza rekreacyjna pobytowa w Wiedniu połączona ze zwiedzaniem muzeów, pałaców, zamków dla pracowników Prokuratur okręgu koszalińskiego.

79. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8 w Kołobrzegu.

78. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 107 w Koszalinie.

77. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie przy ul. Gen. Wl. Sikorskiego 30 w Białogardzie.

76. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu przy ul. Kościelnej 3 w Wałczu.

74. Dostawa gazu do budynku będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Walczu przy ulicy Kościelnej 3 w Walczu.

73. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim przy ulicy Starogrodzkiej 20 w Drawsku Pomorskim.

72. Dostawa gazu do budynku, będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Białogardzie przy ulicy Wl. Sikorskiego 30 w Białogardzie.

71. Dostawa gazu do budynku, będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu przy ulicy Waryńskiego 8 w Kołobrzegu.

70. Dostawa gazu do budynku, będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 107 w Koszalinie.

69. Dostawa papieru do kserokopiarek i drukarek dla prokuratur okręgu koszalińskiego.

68. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 107 w Koszalinie.

67. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie przy ulicy Wl. Sikorskiego 30 w Białogardzie.

66. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu przy ulicy Kościelnej 3 w Wałczu.

65. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu przy ul. Kościelnej 3 w Wałczu.

64. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie przy ul. Gen. Wl. Sikorskiego 30 w Białogardzie.

63. Impreza rekreacyjna pobytowa w Paryżu połączona ze zwiedzaniem muzeów dla pracowników Prokuratur okręgu koszalińskiego.

62. Dostawa z montażem elementów sieci teleinformatycznej.

61. Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem.

59. Zewnętrzna kablowa linia oświetlenia terenu Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 20.

58. Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem.

57. Remont budynku będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Szczecinku przy ulicy Mickiewicza 16 w Szczecinku.

55. Remont budynku będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 20 w Drawsku Pomorskim.

48. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim przy ulicy Starogrodzkiej 20 w Drawsku Pomorskim.

47. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku przy ulicy A. Mickiewicza 16 w Szczecinku.

46. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie przy ulicy Wl. Sikorskiego 30 w Białogardzie.

45. Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu przy ulicy Waryńskiego 8 w Kołobrzegu.

44. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białogardzie przy ul. Gen. Wl. Sikorskiego 30 w Białogardzie.

43. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie przy ul. Powstańców Warszawskich 4 w Sławnie.

41. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Wałczu przy ul. Ciasnej 2 w Wałczu.

39. Dostawa sprzetu informatycznego z oprogramowaniem.

38. Dostawa dzienników urzędowych, gazet, dzienników, czasopism i magazynów dla prokuratur okręgu koszalińskiego.

37. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: „ADAPTACJA BUDYNKU DLA PROKURATURY REJONOWEJ W WAŁCZU przy ulicy Kościelnej 3 w Wałczu”.

36. Dostawa sprzetu wideokonferencyjnego.

35. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Rozbudowa i modernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Białogardzie ul. Wl. Sikorskiego 30”.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

skrytka ePUAP:

/6b934eiwl5/SkrytkaESP

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2020 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast