Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego występowania tych dysfunkcji

Osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego występowania tych dysfunkcji, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się [Dz.U. z 2011r. nr 209; poz. 1243] (tekst ustawy do pobrania), w kontaktach z Prokuraturą Okręgową w Koszalinie i Prokuraturami Rejonowymi okręgu koszalińskiego, mogą korzystać z pomocy osoby przybranej (spełniającej wymogi określony w art. 3 pkt 1 ustawy) a także z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.
Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w formie pisemnej chęć skorzystania z pomocy tłumacza wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwej z uwagi na właściwość miejscową Prokuratury co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenie winno być skierowane: albo na adres właściwej Prokuratury, albo za pomocą faxu albo za pomocą poczty elektronicznej (wykazy numerów faxów oraz adresów poczty elektronicznej poszczególnych Prokuratur okręgu koszalińskiego w zakładce jednostki podległe).

Ułatwienia na stronie internetowej.

Dostępność serwisów internetowych jest ważna dla wszystkich bez wyjątku. Ale ma szczególne znaczenie dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, np. seniorów czy osób z niepełnosprawnością.

Dążymy do tego, by serwis www.prokuratura.koszalin.pl spełniał międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Zasady te mówią, co zrobić, aby serwis był dostępny dla każdego, bez względu na:

 • poziom jego sprawności,
 • wiek,
 • sprzęt czy oprogramowanie, którego używa.

Nasz serwis dąży do zgodności z tymi wytycznymi na poziomie AA, tzn. jest dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.

Osoby niewidome i słabowidzące:

 • Kliknięcie w ikonę Ikona dostępności, znajdującą się w prawym górnym rogu strony rozwija menu umożliwiające zmianę czcionki i jej rozmiaru, zmianę kontrastu, podświetlenie tylko treści strony i podkreślenie lub podświetlenie linków.
 • Każda strona posiada przycisk Przycisk czytaj umożliwiający odsłuchanie treści.
 • Wszystkie strony serwisu posiadają strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.
 • Do wszystkich zdjęć prezentujących istotne informacje dodajemy opisy alternatywne.
 • Wszystkie publikowane przez nas dokumenty do pobrania (w formacie PDF i DOC) są dostępne za pomocą czytników ekranu.
 • Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.

Osoby, które nie korzystają z myszki:

 • Wszystkie informacje i funkcjonalności serwisu są dostępne  bez problemu za pomocą samej klawiatury.
 • Przy nawigacji za pomocą klawiatury pierwszym linkiem na każdej stronie jest „Przejdź do treści” – pozwala on szybko pominąć menu strony.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

skrytka ePUAP:

/6b934eiwl5/SkrytkaESP

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2020 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast