Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

logo Caritas

Krajowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – baza teleadresowa podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

 

Jak reagować na przemoc domową?

 

Wykaz ośrodków ogólnopolskich oraz innych instytucji na terenie województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Instytucje ogólnopolskie: 

 1. Wykaz ogólny – aktualizowany na bieżąco.
 2. Baza danych osób koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Woj. zachodniopomorskie:

 1. Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 2. Jednostki specjalistycznego poradnictwa.
 3. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.
 4. Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych.
 5. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Woj. lubuskie:

Poniższe linki kierują do stron zewnętrznych.

 1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego.
 2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego.
 3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego.
 5. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa.
 6. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielających tymczasowego schronienia.
 7. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2018 r.
 8. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2018 r.
 9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2019 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast