Prokuratura Okręgowa w Koszalinie poszukuje świadków, którzy udokumentowali przebieg pożaru escape room’u „To Nie Pokój”.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie w związku z nadzorowanym śledztwem w sprawie zaistniałego w dniu 4 stycznia 2019 r. pożaru budynku escape roomu „To Nie Pokój” przy ul. Piłsudskiego 88 w Koszalinie, w którym śmierć poniosło pięć małoletnich pokrzywdzonych, poszukuje świadków, którzy w dniu 4 stycznia 2019 r. byli w pobliżu miejsca zdarzenia oraz udokumentowali za pośrednictwem elektronicznych nośników danych przebieg pożaru escape roomu, jak również przebieg działań prowadzonych na miejscu przez służby ratunkowe.

W związku z powyższym prosi się o kontakt wszystkie osoby,które dysponują zdjęciami lub nagraniami we wskazanym wyżej zakresie,zarejestrowanymi przy pomocy telefonów komórkowych, aparatów lub innych nośników informatycznych.

Świadkowie mogą zgłaszać się do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przy ul. Andersa 34A, 75-950 Koszalin, do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, 70-001 Szczecin lub do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, 75-950 Koszalin.

Informacje można też przekazywać pocztą pod wskazane adresy lub telefonicznie pod numer:

  • Prokuratury Okręgowej w Koszalinie 094 34-28-697,
  • Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 91 821 19 00,
  • Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 94 342 91 02.

Informacje można też przekazać drogą elektroniczną pod adres po.koszalin@prokuratura.koszalin.pl.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

skrytka ePUAP:

/6b934eiwl5/SkrytkaESP

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2020 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast