Majątek

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie i podległe Prokuratury Rejonowe dysponują majątkiem Skarbu Państwa. Majątek ten tworzą budynki lub ich części pozostające we władaniu Prokuratury na podstawie decyzji administracyjnych, nadających mu formę prawną trwałego zarządu. Prokuratura Rejonowa w Sławnie nie dysponuje własną siedzibą i mieści się w lokalu uzyskanym w drodze zawarcia umowy najmu. W dyspozycji Prokuratur okręgu koszalińskiego pozostaje również majątek składający się z służbowych samochodów osobowych, sprzętu informatycznego oraz mebli i urządzeń stanowiących wyposażenie biurowe ich siedzib.

Wartość majątku pozostającego w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku: 25 864 624,07 PLN, w tym:

  • budynki i grunty: 18 363 081,10 PLN,
  • maszyny i urządzenia: 472 514,12 PLN,
  • sprzęt komputerowy: 2 168 434,99 PLN,
  • urządzenia techniczne: 376 102,71 PLN,
  • środki transportu: 524 997,45 PLN,
  • pozostałe środki trwałe: 3 375 157,51 PLN,
  • wartości niematerialne i prawne: 584 336,19 PLN.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2019 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast