Rejestry, ewidencje i archiwum

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie prowadzi się następujące repertoria i rejestry:
„Ds”, „Opz”, „Pn”, „Pc”, „Pa”, „Ns”, „Ds/z/s-pn”, „Ds/z”, „Ds/u”, „Dsn”, „Dsa”, „Nps”, „Nps-ps”, „Ap”, „K”, „A”, „Oz”, „Ko”, „Drz”, „Drz/P”, „IP”, „IP/O”, „ENA-P”, „ENA-UE”.
W Prokuraturach Rejonowych prowadzi się repertoria i rejestry:
„Ds”, „Opz”, „Pn”, „Pc”, „Pa”, „Ds/z/s-pn”, „Ds/z”, „Ds/u”, „Nps”, „A”, „Ko”, „Ko/kks”, „Ko/Kw”, „Drz”, „Drz/P”, „IP”.
Repertoria i rejestry zakłada się dla każdego roku kalendarzowego, zachowując w ciągu roku kolejność wpisów. Sprawę wpisuje się do odpowiedniego repertorium lub rejestru z datą i w kolejności, w jakiej wpływają pisma stanowiące podstawę wpisu.
Repertoria i rejestry nie są dostępne dla obywateli. Obywatele będący stronami postępowania mogą zapoznawać się z danymi zgromadzonymi w aktach głównych spraw.
W każdej Prokuraturze znajduje się archiwum zakładowe, w których umieszcza się akta spraw i dokumenty dotyczące działalności jednostki o różnych okresach przechowywania. Dane archiwalne udostępnia się dla celów służbowych i naukowo-badawczych. Materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe udostępnia się po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. Wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych regulują przepisy wydane przez właściwego w tych sprawach ministra.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

skrytka ePUAP:

/6b934eiwl5/SkrytkaESP

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2020 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast