Informacje

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie działa w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w oparciu o następujące przepisy prawa:

1) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2019.740 t.j.)

2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
(Dz.U.2017.1206 t.j. z późn. zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury
(Dz.U.2016.268 z późn. zm.)

UWAGA!

Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci i zakresie opisanych w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

logo ePUAP

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i jednostek jej podległych:

  1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
  2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Biura Podawczego właściwej Prokuratury, zapisanego na następujących elektronicznych nośnikach danych:
  • pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
  • płyta CD lub DVD.

Wymagania dostarczanych dokumentów elektronicznych:

  1. dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
  2. akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
  3. wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5 MB,
  4. dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!

Aby można było złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, konieczne jest posiadanie konta użytkownika (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

skrytka ePUAP:

/6b934eiwl5/SkrytkaESP

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2020 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast