RODO

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie*

Uprzejmie informujemy, że  nie przetwarzamy danych osobowych pozyskanych bez zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie  nastąpi jedynie w przypadku istnienia celu i podstawy prawnej przetwarzania oraz pozyskania zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratora Okręgowa w Koszalinie, która ma swoją siedzibę przy

ul. Gen. Władysława Andersa 34 A, Koszalin 75-950.

Inspektorem Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i w Prokuraturach Rejonowych obszaru jej właściwości jest

Janusz Jeske, Gen. Władysława Andersa 34 A, Koszalin 75-950, pok. nr 80,

adres e-mail: iod@prokuratura.koszalin.pl

tel.: +48 94 342 86 51

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane abyśmy mogli realizować określony cel przetwarzania. Zapewniamy, że o ile przepisy prawa nie przewidują inaczej to nie zbieramy i nie przetwarzamy danych inaczej niż dopuszcza to cel, dla którego pozyskaliśmy dane.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą  podlegać  udostępnieniu podmiotom trzecim upoważnionym przez administratora. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, ABW itp.

Podane dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Zapewniamy, że w procesie przetwarzania Pani/Pana danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniająca serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów itp.;

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pańskie dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzonego zarządzeniem Nr 84/16 Prokuratora Generalnego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Jakie ma Pani/Pan prawo w stosunku do swoich danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania;

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast