RODO

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Nazwa Administratorów Danych w Prokuraturach Okręgu Koszalińskiego, którzy wyznaczyli IOD Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie

Prokuratura Rejonowa w Sławnie

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku

Prokuratura Rejonowa w Wałczu

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla Prokuratur Okręgu Koszalińskiego Janusz JESKE
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora Danych Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
Adres ul. Władysława Andersa 34 A, Koszalin 75-950.
Telefon 94 34-28-697
fax 94 34-22-417
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Adres ul. Władysława Andersa 34 A, Koszalin 75-950, pok. nr 80
Telefon 94 342 86 51
e-mail iod@prokuratura.koszalin.pl

Szanowna Pani / Szanowny Panie*

Uprzejmie informujemy, że  nie przetwarzamy danych osobowych pozyskanych bez zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie  nastąpi jedynie w przypadku istnienia celu i podstawy prawnej przetwarzania oraz pozyskania zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

UWAGA!!!

Inspektor Ochrony Danych (IOD) realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 12-23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

IOD nie udziela informacji w sprawach związanych z postępowaniami prokuratorskimi.

 

Informacja w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratora Okręgowa w Koszalinie, która ma swoją siedzibę przy ul. Władysława Andersa 34 A, Koszalin 75-950.

Inspektorem Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i w Prokuraturach Rejonowych obszaru jej właściwości jest

Janusz Jeske, ul. Władysława Andersa 34 A, Koszalin 75-950, pok. nr 80,

adres e-mail: iod@prokuratura.koszalin.pl

tel.: +48 94 342 86 51

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane abyśmy mogli realizować określony cel przetwarzania. Zapewniamy, że o ile przepisy prawa nie przewidują inaczej to nie zbieramy i nie przetwarzamy danych inaczej niż dopuszcza to cel, dla którego pozyskaliśmy dane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą  podlegać  udostępnieniu podmiotom trzecim upoważnionym przez administratora. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO.

Podane dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Zapewniamy, że w procesie przetwarzania Pani/Pana danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniająca serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów itp.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pańskie dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzonego zarządzeniem Nr 84/16 Prokuratora Generalnego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Jakie ma Pani/Pan prawo w stosunku do swoich danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania;

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast