Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie PO IV Ds.25.2017 o przesłaniu aktu oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie Po IV Ds. 25.2017, że w dniu 15.04.2020 r. został skierowany akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Koszalinie II Wydział Kamy przeciwko E.M podejrzanej o czyny z art. 284§2 kk w zw. z art.294§l kk w zw. z art. 12§1 kk oraz art.300§3 kk w zw. z art.300§l kk w zw. z art.3 02§1 kk przy zast.art. 11§2 kk oraz art.276 kk.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

skrytka ePUAP:

/6b934eiwl5/SkrytkaESP

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2020 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast