Nowa strona internetowa

28 października 2020 roku uruchomiono nowy serwis internetowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/po-koszalin/

UWAGA!

Wszelkie nowe treści będą publikowane wyłącznie w nowym serwisie.

Strona, na której się Państwo znajdują jest wersją archiwalną i nie będzie już aktualizowana.

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie PR Ds. 446.2019 Prokuratury Rejonowej w Wałczu o wydaniu postanowienia o zawieszeniu dochodzenia

Prokuratura Rejonowa w Wałczu zawiadamia pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 30czerwca 2020 r. zawieszono dochodzenie PR Ds. 446.2019 w sprawie doprowadzenia w okresie od 15 do 18 marca 2019 r. szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 63.000,91 zł  za pośrednictwem imitującej sklep internetowy witryny www.centrum-agd.net, poprzez wprowadzenie zainteresowanych zakupem w błąd codo istnienia sklepu internetowego, danych jego właściciela oraz zamiaru wywiązania się z zawieranych umów dostawy i dostarczenia zamówionego sprzętu RTV-AGD, i doprowadzenia ich w ten sposób do uiszczenia przelewem kwot odpowiadających cenie dostawy na rachunek bankowy o numerze 471870 1045 2078 1018 3002 0001 należący do Beaty Jankowiak tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art.12 k.k.

– wobec stwierdzenia,iż zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania

Na podstawie art. 131 § 3 k.p.k. odpis przedmiotowego postanowienia zostanie doręczony każdemu z pokrzywdzonych, który zwróci się o to w zawitym  terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

skrytka ePUAP:

/6b934eiwl5/SkrytkaESP

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2021 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast